A-kassa för dig inom teknikbranschen

A-kassa för dig inom teknikbranschen

För dig som jobbar inom teknikbranschen eller telekom kan det upplevas som att framtiden är osäker. Det kan därför vara mycket klokt att ansluta sig till en a-kassa redan idag. En a-kassa ersätter dig som blir arbetslös med en viss procent av din lön. Även om medlemskapet är frivilligt kan det hjälpa dig mycket vid arbetslöshet. Särskilt inom teknik- och telekom där den tekniska utvecklingen kan komma att ersätta allt fler jobb, precis som för Qtek i Sverige.

Anslut dig till en arbetslöshetskassa i god tid

Likt många försäkringar har a-kassor olika villkor och krav som ställs på dig som medlem. Bland annat finns det en kvalifikationstid som gör att du inte får en full ersättning om du inte varit ansluten i tillräckligt lång tid.

Tips! Genom sidor som A-kassa.se kan du hitta a-kassor och få svar på allt du undrar om denna försäkring. Där kan du läsa mer om hur du söker om ersättning, hur stor ersättning du har rätt till och när du egentligen kan få ersättning.

När Apple och Samsung tog över stora delar av marknaden för mobiltelefoner blev det tufft för företag som exempelvis Qtek. Under ett par år tillverkade Qtek fortfarande många mobiltelefoner under namnet HTC. Numera fokuserar de allt med på andra produkter som virtual reality.

Framtiden för dig inom teknik och telekom

Då mobilbranschen och liknande branscher under de senaste åren gjort stora framsteg är det troligt att detta även fortsätter en tid framöver. Många företag kan tvingas rikta in sig på andra produkter så som Qtek gjorde med HTC och numera med VR. Detta dock ingen anledning att skjuta upp ditt medlemskap i en a-kassa.

Eftersom att en arbetslöshetskassa är att betrakta främst som en framtidsinvestering gäller det att ansluta sig till en a-kassa i god tid. Genom att göra detta säkerställer du att du uppfyller kvalifikationstiden om det skulle bli aktuellt att ansöka om ersättning.