Inkomstförsäkring allt viktigare inom telekom

Vi har tidigare skrivit om Qteks historia och den hårda globala konkurrensen om smartphonekunder. Då konkurrensen har varit så pass stor de senaste decenniet är det många företag som sålt eller avvecklat sin tillverkning av mobiltelefoner. Exempelvis har den tidigare välkända tillverkaren av mobiltelefoner Nokia sålt denna division av företaget till Microsoft. Även Sony Ericsson som tidigare tillverkat mobiltelefoner sålde sin division till Sony under 2012. Apple är förmodligen den största konkurrenten gällande mobiltelefoner och trots att Qtek (numera HTC) ständigt legat i framkant, blir det allt svårare att mäta sig med Apple.

Tänk på! I branscher med hård konkurrens blir det allt viktigare för anställda att skydda sig mot arbetslöshet genom att exempelvis teckna en inkomstförsäkring.

För alla företag inom IT och telekom gäller det att konstant ligga steget före konkurrenterna, vilket kan vara svårt att göra med dagens tekniska utveckling. För anställda inom denna bransch blir det allt viktigare att delvis vara uppdaterad i den tekniska utvecklingen men även att ha något slags skydd mot arbetslöshet. Ett sådant skydd kan vara en inkomstförsäkring som ger ersättning vid eventuell ofrivillig arbetslöshet. Om företaget du arbetar på inte klarar av konkurrensen på marknaden kan du tack vare en inkomstförsäkring iallafall vara säker på att du kommer kunna betala dina räkningar trots arbetslöshet.

För många anställda inom telekom har inkomstförsäkring varit värdefullt

Som tidigare nämnt har många andra företag lagt ner sin verksamhet gällande smartphones och mobiltelefoner. Ericsson är ett vanligt exempel på vikten av ekonomiskt skydd mot arbetslöshet då du arbetar inom telekom och IT. I och med försäljningen av varumärket Sony Ericsson var flera anställda även tvungna att lämna företaget då Ericsson helt och hållet avvecklade sin tillverkning av mobiltelefoner. Ericsson är än idag ett exempel på varför inkomstförsäkring och andra skydd mot arbetslöshet är viktigt eftersom Ericsson i princip haft varsel varje år de senaste 15 åren.

För anställda på Qtek har det däremot inte varit en lika drastisk process som för Ericsson. HTC som tillverkaren egentligen heter finns fortfarande kvar och den svenska mobiltelefondistrubitören Brightpoint (som marknadsförde HTC under namnet Qtek i Sverige) heter sedan 2013 Ingram Micro Mobility vilket är en nordisk distrubitörsjätte. Namnbytet skedde i samband med att Brightpoint gick ihop med andra företag vilket även ledde till några neddragningar av tjänster. Trots att antalet neddragningar var betydligt färre än på Ericsson så visar det ändå att telekom branschen är hårt utsatt och att de anställda behöver säkerhet mot arbetslöshet genom exempelvis inkomstförsäkring.

En inkomstförsäkring ger ekonomisk ersättning vid arbetslöshet

Genom att teckna en inkomstförsäkring kan du få ekonomiskt stöd vid eventuell ofrivillig arbetslöshet. Arbetar du inom telekom och IT finns det inkomstförsäkringar som är extra förmånliga för dig att teckna. Vilka dessa är kan du enkelt ta reda på genom att hitta rätt inkomstförsäkring för dig utifrån ditt yrkesområde. När du väl tecknat en inkomstförsäkring måste du uppfylla följande krav innan du har rätt till ersättning från inkomstförsäkringen:

  1. Du har uppfyllt kvalifikationstiden för din inkomstförsäkring
  2. Du uppfyller de arbetsvillkor som krävs för att kunna få ersättning
  3. Du är ofrivilligt arbetslös samt registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen

Kvalifikationstiden kan skilja sig beroende på vilken inkomstförsäkring du tecknar men den är oftast 12 månader. Arbetsvillkoren är mestadels desamma för alla inkomstförsäkringar eftersom dessa grundar sig på svensk lag om arbetslöshetsersättning.