Historia

HTC Corporation, tidigare High Tech Computer Corporation, är ett företag från Taiwan med inriktning mot smartphones. Företaget är idag självständigt, men startades som ett företag som i första hand skulle utveckla produkter åt andra aktörer.

Idag känner många igen HTC genom deras Android-telefoner (snarare än Windows Mobile, som var mer aktuellt tidigare). Bland deras största internationella framgångar kan Compaqs räknas, en av de mest använda handdatorerna i världen.

Många svenskar känner igen HTC som Qtek. Detta på grund av att Brightpoint, en svensk mobiltelefondistributör, marknadsförde företaget under eget varumärke.

Grundande

Året som skulle komma att märka starten av HTC var 1997, då Cher Wang och Peter Chou inledde företagets verksamhet med att tillverka bärbara datorer. Ganska snabbt ändrades dock inriktningen, och redan året efter satte de igång med designen av några av världens första trådlösa handdatorer, varav många redan då hade touch-funktion.

Handdatorerna är inte det enda som HTC varit först med. Andra saker de har i sin katalog är den första Microsoft-drivna smarttelefonen, vilken kom 2002, och den första Microsoft 3G-telefonen som kom 3 år senare. Den allra första stora produkten, en av världens första smarta telefoner, lanserades strax efter millennieskiftet.

Något annat som företaget var först med var Android-telefoner. År 2008 lanserade de världens första Android-telefon, HTC Dream, vilken har rönt stora framgångar världen över.

Utveckling

HTC:s väg från ett OEM-företag till den oberoende och internationellt etablerade världsaktör den har kommit att bli idag, har inte varit helt utan hinder. Ett av de stora hindren på vägen kan ha varit det som skedde i mars 2010, när konkurrenten Apple lämnade in ett klagomål om 20 av sina patent.

Klagomålen som fördes fram bemöttes aldrig av HTC, utan de fortsatte helt enkelt med sin verksamhet. De skulle dock sedan, i sin tur, lämna in ett klagomål mot Apple för intrång på fem av deras patent, och ville också förbjuda Apple-produkter som tillverkas i Asien att importeras till USA.

Generellt har utvecklingen gått med hög fart, inte minst när det gäller produkterna. HTC har hela tiden legat i framkant, oavsett vilken typ av produkt det är som de tillverkar. Från några av världens första handdatorer, till Microsoft-telefoner och världens första smarttelefon med Android-systemet talar starkt för just detta.

Konkurrens

Den globala konkurrensen om smartphonekunderna är hård. Många av de konkurrenter som tidigare slogs om kunderna tillsammans med HTC, har nu nästan försvunnit helt eller ombildats. Ett exempel på det är den tidigare välkända mobiltelefontillverkaren Nokia, som nu har sålt av den divisionen av företaget till jätten Microsoft.

Ett annat exempel är Sony Ericsson, vars 50 procent stora andel köptes upp av just Sony 2012. I övrigt finns flera starka konkurrenter på marknaden, där Apple troligtvis är den största idag. En annan stark konkurrent på marknaden är Samsung, som haft stora framgångar med sina Galaxy-modeller.

Hela tiden kommer också nya uppstickare ut på marknaden. Exempel på dessa är Xiaomi och OnePlus. Ingen av dessa har dock, än så länge, på riktigt lyckats konkurrera med jättar som HTC, Sony, Samsung eller Apple.