Kundutveckling

HTC är idag ett av de främsta företagen inom branschen för mobilteknologi och lanserar frekvent nya versioner för både Windows och Android. Qtek var dock namnet på det företag som lade grunden för vad vi idag kallar för HTC och faktum är att Qtek var världsetta när det kom till trådlösa handdatorer. Den tidens enheter hade dessutom en typ av touch-funktion som vi idag använder oss av i smartphones.

Qtek blev HTC

I Sverige har företagsnamnet Qtek varit känt eftersom mobiltelefondistributören Brightpoint hade företaget som eget varumärke. Det var dock mot slutet av 90-talet som HTC skulle göra entré på allvar i samband med presentationen av laptops. Processen från bärbara datorer gick snabbt till att innebära en ny typ av trådlösa handburna datorer, dessutom med en innovativ typ av touch-funktion. Detta blev helt rätt drag för HTC:s kundutveckling och idag är HTC en ledande aktör när det kommer till att skapa moderna enheter anpassade för dagens användare.

Laptops är dock inte det enda HTC skapar som kan beskrivas som en riktig innovation, utan även andra saker skulle visa sig vara av betydelse för den tekniska utvecklingen inom IT och telefoni. Den första smartphonen i Microsoft-upplaga kom bland annat ut i början av 00-talet – självklart med HTC som tillverkare. Strax därefter skedde även lanseringen av Microsofts 3G-mobil och runt samma tid kom även en av världens första smartphones. Framgångskonceptet med världens första Android-smartphone, HTC Dream, är också ett faktum.

HTC på dagens marknad

HTC har i tider lanserat innovativa produkter inom kategorin för smart mobilteknologi, vilket placerat företaget i toppen bland andra ledande aktörer. Företagets fokus på att göra mobilteknologin bärbar har funnits med ända sedan det ursprungliga företaget Qteks tid. Dessutom alltid med hög prioritet på standard och kvalitet. Faktum är att HTC faktiskt aldrig lämnat detta åt sidan för att exempelvis göra sina produkter mer populära. Idag är detta en anledning till att många kunder väljer HTC – det är en garanti för kvalitet.

En viktig aspekt i HTC:s tekniska tillverkningsprocess är samhälle och miljö. Företaget har en ambition att vara en organisation som inte bara strävar att uppfylla nutidens generationer, utan även framtidens generation. Inslag som gör bevis för denna inställning hos HTC är bland annat företagets Foundation och årliga sommarläger med fokus på att stödja samhällets mest utstötta. Den tekniska utvecklingen har gått oerhört fort den senaste tiden och framtiden kommer bära mycket frukt när det kommer till fantastiska innovationer. HTC kommer definitivt vara med på detta tåg.