Nu blir det förbjudet att använda mobilen när du kör bil

Nu blir det förbjudet att använda mobilen när du kör bil

Att använda mobiltelefonen när du ska köra bil har varit ett hett diskussionsämne under flera års tid. Många har länge menat att det är en stor fara att använda mobilen under körning på grund av bristande fokus. Till slut kunde regeringen inte längre backa från det tryck som varit. Den 1:e februari infördes ett totalförbud mot att hålla mobilen i handen under körning.

Detta innebär att du inte får ringa, surfa eller smsa utan måste använda en mobilhållare eller handsfree. Sverige har varit väldigt snälla fram tills nu när det gäller denna lagen då de flesta andra länder redan har infört lagstiftningen eller en liknande lag sedan flera år tillbaka. För många mobiltillverkare blir säkerheten viktigare, kanske kan de i framtiden tillverka telefoner som går att använda utan att röra dem.

Totalförbud införs

Det finns faktiskt inga undersökningar eller forskning som kan påvisa att mobilen är en orsak till flera olyckor. Men regeringen har valt att ta det säkra före det osäkra och infört ett totalförbud. Man försökte redan 2013 att införa ett förbud genom en ändring i lagtexten som förbjöd användning så länge det påverkade körningen negativt. Men ett resultat uteblev och nu har man alltså infört ett totalförbud. Detta underlättar också väldigt mycket för polisen då man enklare kan straffa de personer som bryter mot lagen. Blir du påkommen med att sitta med mobilen under körning kan du nämligen förvänta dig hårda böter.

Är detta då ett förbud som behövs? Vid undersökningar som gjordes innan lagen trädde i kraft visar att minst 47 % av den svenska befolkningen säger att de någon gång ibland använder mobilen under körning. Cirka 5 % sa att de dagligen använde mobilen samtidigt som de sitter i bilen. Med denna lagen visar regeringen verkligen att man inte finner mobilanvändande acceptabelt. Överlag har förbudet mötts med positiva reaktioner och de flesta accepterar nya lagen och sätter sin säkerhet före sin mobil. Behöver du använda mobilen finns det som sagt ett stort utbud både av mobilhållare och handsfree som du enkelt kan montera i bilen.

Nu återstår det bara att informera svenskarna om detta nya förbud. Trots att det blivit mycket uppmärksammat i media vill man också ha fler poliser på våra vägar som kan informera bilförarna om det nya förbudet.