Många av Qteks konkurrenter finns inte kvar

Qtek, eller HTC som det egentligen heter, är ett av få företag som sysslar med mobiltelefoner som lyckats hålla sig kvar på marknaden. HTC var ett av de första företag som lanserade smartphones men sedan dess har konkurrensen på denna marknad blivit stenhård. Flera av de tidigare konkurrenterna som HTC slogs med har försvunnit helt från marknaden eller ombildats. Den stora tekniska framfarten är en mardröm för anställda och fackförbund eftersom allt fler arbeten ersätts av datorer och konkurrensen gör att fler och fler företag tvingas i konkurs. Två exempel på detta är den tidigare mobiltelefontillverkaren Nokia som sålt av hela divisionen av mobiltelefontillverkning och även Sony Ericsson vars andel köptes av Sony. Fackförbund har haft en stor roll vid nedläggningen av dessa företag eftersom de finns där för att se till att varsel sker på rätt sätt.

Framtiden inom området är enligt fackförbunden osäker

I dagsläget är det ett fåtal företag som har nästan alla marknadsandelar inom mobiltelefontillverkning. Till dessa hör bland annat HTC, Samsung och det världsledande företaget Apple. Dessa företag sysselsätter många anställda vilket så klart är positivt men det kan även skapa problem när konkurrenter trängs ut från marknaden och förr eller senare går i konkurs. Enligt undersökningar är framtidens arbetsmarknad svår att förutse eftersom vi knappt kan hänga med i den tekniska utveckling som sker. Många anställda har svårt att anpassa sig till nya digitala system och att anställa människor blir allt mindre viktigt ju mer robotar utvecklas till att göra vårt arbete. Fackförbund har tidigare uttryckt oro gällande framtidens arbetsmarknad samtidigt som det blir allt viktigare att vara medlem i just ett fackförbund.

Tidigare konkurrenten Ericsson avvecklar verksamhet

En av de tidigare konkurrenter till HTC som inledningsvis var väldigt framgångsrik var mobiltillverkaren Sony Ericsson. Ericsson har sålt denna andel till Sony men fortfarande drabbas företaget av negativa resultat och tvingas avveckla fler delar av företaget. Den senaste nyheten gällande Ericsson kom tidigare i år då många tjänster inom produktion och forskning och utveckling försvann. Det hela resulterade i en varsel av 3000 anställda, något som upprörde fackförbunden enormt mycket. För de anställda som fick gå var ett medlemskap i ett fackförbund oerhört viktigt eftersom att detta delvis gav ett enormt stöd, fackförbunden sågs till att varslen gick korrekt till och många anställda även fick inkomstförsäkring genom fackförbundet.

Tips! Arbetar du inom en bransch som verkar inom exempelvis mobiltillverkning så som HTC, alternativt en annan utsatt bransch, kan det vara en oerhört viktig investering att bli medlem i ett fackförbund.