5G – Framtiden för mobiltelefoner och mobila bredband

På den tiden HTC hette Qtek var det 2G eller GSM som gällde om man ville komma in på internet. Idag är 4G en självklarhet i alla nya mobiltelefoner från såväl HTC som andra tillverkare. Även om det känns som bara något år sedan 4G revolutionerade marknaden för mobildata så är nästa steg snart här. 5G är bara några år bort och kommer återigen förändra hur vi använder våra mobiltelefoner och mobila bredband. Även om vi idag inte riktigt kanske förstår varför vi behöver ännu snabbare uppkopplingar som kommer vi snart att inse det. Som Henry Ford en gång sa: Om man frågar folket vad de vill ha så kommer de att svara “En snabbare häst”. I framtiden kommer 5G att behövas för att hantera ökande storlek på filer vi skickar till varandra, den ökande belastningen på mobildata-nätverken och framför allt snabba på processer som idag, trots 4G, tar lång tid att genomföra.

5g-framtiden-mobila-bredband

Sverige ligger i framkant

Sverige har i många år varit det land som legat längst fram i utvecklingen när det kommer till nätverk för mobildata. Exempelvis var Gotland den första platsen i världen som hade 4G-täckning och idag har 99,99 % av Sveriges hushåll enligt PTS tillgång till internetuppkoppling. På Qteks tid var tillgång till internet begränsat och de allra flesta hushåll fick nöja sig med kopparkabel som varken var ett snabbt eller pålitligt sätt att få tillgång till internet. Idag finns mobila bredband och tillsammans med ett väl utbyggt nät för mobildata behöver man sällan oroa sig för att inte ha tillgång till internet.

Täckning varierar mellan operatörerna

Vilken täckning du har tillgång till där du befinner dig beror på två saker:

  • Enhet. Olika enheter har olika bra antenner och stöd för olika frekvenser. Vill du vara säker på att ha täckning på en viss plats så bör du ha ett mobilt bredband. Med rätt mobila bredband är chanserna att få bra täckning väldigt stora. Jämför olika alternativ på Mobiltbredband.se så har du stor chans att hitta ett som täcker dina behov.
  • Operatör. Olika operatörer har olika stark täckning på olika platser. Även här är det viktigt att du jämför. Ofta går det att hitta täckningskartor på operatörernas hemsidor så att du kan se exakt vilka operatörer som har täckning var.

Många har förutfattade meningar om vilka operatörer som har bäst respektive sämst täckning. I och med att bygget av nya master pågår ständigt så är detta dock något som förändras kontinuerligt. Det är därför bra att hålla sig uppdaterad på var operatörer verkligen har täckning innan man beger sig av på till exempel en fjällvandring.